Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg, 1867-1868

Stereofoto van de nieuwe spoorbrug vlak voor de officiële ingebruikname in 1868. Een groep deftig geklede mensen poseert op de brug. Duidelijk is het enkelspoor te zien. Er slingeren nog wat bouwmaterialen rond.