Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende plan voor de KLeine Buitenom te Culemborg, vervaardigd door L.P. Zocher, 1852

Ontwerp voor de Kleine Buitenom met beplantingsschema, paden e.d. Schaal: 100 Ned. Ellen