Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Verhofstadt-orgel, Grote of Barbarakerk te Culemborg, begin 20ste eeuw

Grote of Barbarakerk, begin 20ste eeuw. Hoofdorgel, gebouwd door Matthijs Verhofstadt in 1719. Rechts de 17e-eeuwse kaarsenkroon, geschonken door het weversgilde.