Collectie Gelderland

gedachtenisprent geassocieerd met de Volksretraite, parochiekerk H. Barbara, Culemborg 7-12 Maart 1921

Gedachtenisprent ter gedachtenis aan de Volksretraite gegeven in de parochie van de H. Barbara door de Eerw. Pater Capucijn Eusebius, Culemborg 11-21 oktober 1919. Afgedrukt staat een gebed.