Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Oranjefeesten op de Markt te Culemborg, 1938

Oranjefeest 1938 (40 jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina). Diverse historische spelen en optochten, hier op de Markt.