Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Markt te Culemborg, 1905-1912

Markt met stadhuis, 1905-1912. Op het bordes zijn allerlei mededelingen aangeplakt. Links van het stadhuis zien we een woning met een erker, daar zou in 1912 het nieuwe politiebureau gebouwd worden. Links en rechts zien we de winkels en woonhuizen aan de west- resp. oostzijde van de Markt, allen nog zonder reclames aan de gevel. Rechts van het midden een grote telefoonmast die daar van 1905-1930 stond. Midden voor het stadhuis een koetsje, rechts van de telefoonmast een handkar. Vele voetgangers bevolken de Markt. Verder zijn enkele gaslantaarns te zien op de met veldkeien geplaveide Markt.