Collectie Gelderland

Foto, voorstellende weesmoeder Bosch van het Elisabeth Weeshuis aan de Herenstraat te Culemborg, circa 1940

Weesmoeder H.M. Bosch. Zij was "binnenmoeder" van 1926 - 1942