Collectie Gelderland

Foto, voorstellende onafhankelijkheidsfeest te Culemborg, 1913

Gekostumeerde mensen te paard, onafhankelijkheidsfeest 1913 te Culemborg. Ze poseren vermoedelijk bij het koetshuis achter hotel De Klok (gelegen aan de Varkensmarkt te Culemborg).