Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het spuiten van de boomgaard, begin 20ste eeuw

Spuiten van de vruchtbomen, met een handbediende spuit, begin 20ste eeuw.