Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de poort van het oude mannen en vrouwenhuis te Culemborg, 1910-1930

Poort van het Oude mannen en vrouwenhuis. Het is de toegang tot een hofje met bejaardenwoningen, aan de Lange Havendijk. Het Oude mannen en Vrouwenhuis is oorspronkelijk in de 15e eeuw gesticht door Antonie van Lalaing en Elisabeth. Het hofje omvat “twaalf huyskens” ten behoeve van “twaalf arme luden”. Het is in de 20ste eeuw in verval geraakt en eind jaren '60 gesloopt. Het halfronde bord nog is in het Elisabeth Weeshuismuseum te bewonderen.