Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Stationssingel te Culemborg en gasfabriek, circa 1900

Stationssingel circa 1900. Midden achter zien we de gasfabriek, de lichtgekleurde woning was van de directeur. Rechts de Zuiderwal, links de nog onbebouwde Stationssingel (destijds Stationsweg genaamd).