Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het dorsen van graan, begin 20ste eeuw

Vroeg voorbeeld van mechanisatie in de landbouw. Dorsen van graan, begin twintigste eeuw. Links een tractor, nog zonder luchtbanden.