Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende het St. Barbara Gesticht aan de Elisabethdreef te Culemborg, circa 1929

In 1895 werd het St. Barbaragesticht, het latere Barbaraziekenhuis, aan de Elisabethdreef geopend. Het werd beheerd door de door pater Wolff gestichte vrouwencongregatie van de eerwaardezusters van Jezus Maria Jozef (JMJ). De verzorging in dit ziekenhuis was helemaal in handen van de in habijt geklede nonnen.