Collectie Gelderland

Tekening in potlood , vervaardigd door J.B. van den Ham, Culemborg circa 1911

potloodtekening op gelinieerd papier voorstellende de het zuid- aanzicht van het kasteel te Culemborg, vervaardigd door J.B. van den Ham, circa 1911