Collectie Gelderland

Foto, voorstellende reclame Van Beekums Kindermeel, Culemborg

Reclame Van Beekum's kindermeel. De fabriek stond aan de Korte Meent te Culemborg.