Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een sigaren noodbanderol, Culemborg

Noodbanderol zoals gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, met stempel Kantoor Accijnzen Culemborg. Een banderol is een papieren bandje op tabaksproducten waarop de verkoopprijs wordt vermeld die de consument in de winkel betaalt. Het bandje dient als bewijs dat de verschuldigde accijns is afgedragen.