Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Ridderstraat te Culemborg, circa 1932

De Ridderstraat, circa 1932. Het eerste gebouw links met de openstaande ramen is het R.K. meisjes-pensionaat De Mariakroon (1882), daarnaast de huishoudschool (1899). Aan het eind van de straat zien we de toegangspoort en het Klein-Seminarie. Daar bovenuit steekt het dak met torentje van de Kapel (1899). Even voorbij de huishoudschool zien we een man met volgeladen handkar, daarachter staat nog een auto.