Collectie Gelderland

Ets op geschept papier met portret van Willem Carel Henrik Friso, prins van Oranje.

portret, gesigneerd l.o P. van Dyk, r.o. J. Faber Fecit Londini 1735.