Collectie Gelderland

Ets, voorstellende de visafslag te Culemborg, vervaardigd door Theo Verharen, 1987

De visafslag met voorterrein, afgezet door paaltjes