Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de keuken van het Elisabeth Weeshuis te Culemborg

Weeshuiskeuken, museumopstelling.