Collectie Gelderland

Nieuwjaarswens van de Culemborgse werklieden van het tonnenstelsel voor het jaar 1899, ondertekend door D. van der Ham en gedrukt bij Blom en Olivierse te Culemborg, 1899

Onder een kop van vijf regels staat in twee kolommen de wens van de werklieden van het tonnenstelsel, ondertekend door D. van der Ham