Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Varkensmartk te Culemborg, vervaardigd door C.H. Halbertsma, eind 19e eeuw

Een zeer oude foto van de Varkensmarkt. Het marktplein is nog onverhard, alleen direct langs de huizen een stoep en een smal straatje. De oost- en noordzijde zijn beplant met leilinden. Links de 18e eeuwse stadspomp voorzien van een gaslantaarn, nog druk in gebruik zo te zien. In het midden poseert een man met een saluut, rechts naast hem iemand die niet lang genoeg stil kan staan en zo een schim veroorzaakt. Op de achtergrond de Binnenpoort. Rechts op de foto de naam van de fotograaf "C.H.Halbertsma" en "Wageningen Kuilenburg"