Collectie Gelderland

Gravure voorstellende een gezicht op Buren, vervaardigd door Abraham Rademaker, 1719

Gezicht op Buren. Op de voorgrond muur en gevlochten afscheiding. Hier achter muurhuizen, kerktoren