Collectie Gelderland

akte betreffende aanpassing in eigendoms akte, geassocieerd met Lambertus Otten en Johannes Hey MaasZoon, Culemborg 1882

akte met aanpassing van fout in eigendoms akte van 30 juni 1882 betreffende kadastraal perceel 1927, geassocieerd met apotheker Lambertus Otten als koper en o.a. bakker Johannes Hey MaasZoon, broers en zussen Van der Meer (voorheen wonende te Culemborg), Culemborg, ingeschreven ten Hypotheekkantore te Tiel,12 juli 1882