Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Lek met ijsgang, Veerkade te Culemborg, 1900-1950

IJsbrekers op de lek. Op de achtergrond de Veerkade. Datering onbekend