Collectie Gelderland

Foto, voorstellende oostzijde Markt te Culemborg, circa 1880

Markt oostzijde, circa 1880. We zien een aaneengesloten rij winkel-woonhuizen, met in het midden een der 18e eeuwse stadspompen. Rechtsboven de vierkante toren van de Grote of Barbarakerk. Behalve een aantal geduldig poserende mensen, sommigen met handkar, ligt er links een hond op het marktveld. Er zijn enkele gaslantaarns te zien. Geheel rechts een zaak die in tabak en snuif handelt, daarnaast de ingang van de Grote Kerkstraat.