Collectie Gelderland

Foto, voorstellende 25-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina te Culemborg, 1923

Regeringsjubileum koningin Wilhelmina 1989-1923. Het Culemborgsch Klein Toneel. Een poppenkast.