Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Belgische vluchtelingen 1e Wereldoorlog

Belgische vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog. In het najaar van 1914 stroomden 1 miljoen Belgische vluchtelingen Nederland binnen. De Nederlanders zetten zich massaal in voor de ontheemde Belgen. Wegens voedselschaarste en cultuurverschillen nam het enthousiasme in de loop van de oorlog behoorlijk af. Met 'zachte drang' probeerde men de Belgen over te halen weer naar huis te gaan; daaronder viel ook de internering in kampen. De meesten keerden hetzelfde jaar weer terug maar ca. 100.000 vluchtelingen bleven gedurende de hele oorlog. In Culemborg kwamen naar schatting 200 vluchtelingen aan. Ze werden gehuisvest in hotel De Nieuwe Bak, Het gebouw van de R.K. Werkliedenvereniging ("De Werkman", Zandstraat), en in de Pensionaat Mariakroon werd een dertigtal zusters en pensionaires uit België opgenomen. We zien hier veertien kinderen en jongvolwassenen.