Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Meer te Culemborg, circa 1900-1910

Oostersingel, 1900-1910, vanuit het zuiden gezien. Het is een nog onbebouwd laantje. Het bruggetje leidt links naar de Hockesingel. Het huis rechts achter de bomen staat er nu (2016) nog, op de hoek Floraliaweg - Oostersingel. Op de achtergrond het Klein-Seminarie. Links op de voorgrond een bleekveldje.