Collectie Gelderland

fles van donkergroen glas, geassocieerd met van Hoytema & C . , Culemborg circa1900

Jeneverfles van donkergroen glas naar onderen taps toelopend, geassocieerd met van Hoytema & C .