Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een Lazarusbriefje, ook wel melaatsenbriefje genoemd, uit 1738.

Een melaats (Lepra of "Lazarije") verklaring, opgesteld in het jaar 1738. De verklaring bleef vier jaar geldig en kwam daarna te vervallen. In het bezit van Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg.