Collectie Gelderland

diploma bij landbouwtentoonstelling te Culemborg, 28 augustus 1877

diploma uitgereikt aan A.H. van Everdingen op de landbouw tentoonstelling op 28 augustus 1877