Collectie Gelderland

Foto, voorstellende interieur Grote of Barbarakerk te Culemborg, vervaardigd door Van de Gen, circa 1917

Grote of Barbarakerk, interieur. Foto genomen vanuit de zuidelijke zijbeuk richting viering. Achter de dikke middenzuil de magistraatsbank, gesneden door Joris Fluyt, 1659