Collectie Gelderland

Foto, voorstellende weeshuiskinderen van het Elisabeth Weeshuis te Culemborg,1896

Elisabeth Weeshuis, afgebeeld zijn twaalf weesmeisjes, negen weesjongens, een volwassen man en drie volwassen vrouwen geposteerd in de binnencourt, voor de deur. Het betreft hier de oudste foto van weeskinderen. De volwassen vrouw rechts (nr 24) is door haar prominente positie en haar relatief oudere leeftijd te herkennen als weesmoeder Van Soest (1844-1906). Weesmoeder Van Soest diende van 1882 tot 1 maart 1901. Alle weesmoeders, na weesmoeder Van Soest, zijn aanzienlijk jonger geweest dan de hier afgebeelde vrouw. Geheel links (nr 160 weesvader Cornelis Marinus Bronwasser (1841-1917) die diende van 15 mei 1887 tot 30 november 1902. (Of betreft het hier rentmeester Petrus Adrianus Hoogveld?). Op de foto staan voorts twee dienstmeisjes. Uit jaarrekeningen van het Weeshuis blijkt dat in de periode van 1896 en 1897 Johanna Vermeulen als dienstmeid en M. Jansen voor 'noodhulp' in dienst waren van het weeshuis (personen 7 en 9). De foto is genomen tussen 13 mei en 5 juni 1896.