Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Tollenstraat te Culemborg, circa 1910

Tollenstraat begin twintigste eeuw. Rechts achter de mannen de winkel van Bonhof grutters en koloniale waren. De mannen rechts dragen petten en klompen. Linksachter zien we een telefoonmast die daar van circa 1910-1930 stond.