Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Westersingel te Culemborg, circa 1905

Zeer oude foto van de Westersingel, vóór 1908. Alleen de linkerzijde is bebouwd, rechts staat nog een rij bomen die in 1908 plaats moet maken voor nieuwe huizen. Opvallend zijn de houten hekjes bij de huizen links vooraan. Redelijk wat mensen op de been, een groepje staat bij een van de weinige gaslantaarns die de Westersingel rijk is. Op het land rechts zou in 1912 het sportpark komen.