Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het station met de stoomtram te Culemborg, 1906-1918

Foto van een ansicht met het station te Culemborg, en de stoomtram. Deze tram onderhield van 1906 - 1918 een geregelde dienst op Tiel via Buren waarmee de datering van deze foto ook gegeven is. We zien het station van de oostzijde. Het is een standaardstation SS vijfde klasse, bestaande uit een middendeel met twee korte vleugels. Zowel het middendeel als de vleugels hadden een puntgevel. De beide vleugels sprongen aan de straatzijde enigszins en aan de perronzijde sterk terug. De meeste van deze stations zijn rond 1914-1915 vergroot door het middendeel te verhogen en lage zijvleugels aan te bouwen. In het midden zo te zien spoorwegpersoneel, en een handkar. Daarachter een koets. Rechts zien we nog juist het paard dat straks de koets naar de stad mag trekken.