Collectie Gelderland

ets voorstellende Veerhuis Beusichem, vervaardigd door Emaus de Micault, 1862

Rechts staat het veerhuis tussen geboomte. Links een koets