Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de haven met Veerweg te Culemborg, circa 1912

De haven van Culemborg, circa 1912. Rechts de Veerweg met bomenrij. Op de achtergrond de molen "De Koornvriend" ; de vorige witte molen was in 1909 afgebrand, direct daarna werd hij weer met donkere ommanteling opgebouwd. Daarvoor zien we de houtverwerkingsbedrijven van Sillevis. Op de voorgrond poseert een groepje jongelui.