Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Plantage te Culemborg, circa 1930

De plantage, 19e-eeuws stadspark. De foto dateert uit begin dertiger jaren.