Collectie Gelderland

Foto, voorstellende huwelijk, bordes stadhuis te Culemborg, 1911

Stadhuis, huwelijk in 1911 van de dochter van dr. P. Versteegh en D. van Lips. We zien het bordes met de leeuwen, en rechts op de hoek de “kaak” waar mensen in vroeger tijden letterlijk “aan de kaak” gesteld werden. Aan de gevel en voor het bordes enige fraaie gaslantaarns te zien.Op de voorgrond een koets met koetsier en veldwachter. Op de achterste trap staan enkele kinderen. Vanuit de bovenverdieping der achterliggende huizen is ook belangstelling! Links achter zien we de winkel in schildersbenodigdheden van Borgstein. Rechts op de zijgevel het bordje “Oude Vischmarkt”.