Collectie Gelderland

Gravure voorstellende Ingang van 't Kasteel van Buren, vervaardigd door Abraham Rademaker, 1719

Gracht met poortgebouw van het kasteel Buren; zwaar geboomte