Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg, 1868

Spoorbrug, de brug is hier nog enkelsporig, in 1885 is de brug dubbelsporig gemaakt. Vermoedelijk is de foto vlak voor de officiële ingebruikstelling in 1868 genomen. Er staat een aantal arbeiders te poseren op het stille spoor. Er slingert nog wat bouwmaterieel rond. Er staan diverse ladders opgesteld.