Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende het station te Culemborg met stoomtram, circa 1900

Station te Culemborg, 1906 - 1918. Het oude uit 1868 daterende station, noordoostzijde. Het is een standaardstation SS vijfde klasse, bestaande uit een middendeel met twee korte vleugels. Zowel het middendeel als de vleugels hadden een puntgevel. De beide vleugels sprongen aan de straatzijde enigszins en aan de perronzijde sterk terug. De meeste van deze stations zijn rond 1914-1915 vergroot door het middendeel te verhogen en lage zijvleugels aan te bouwen. Voor het station zien we de stoomtram die van 1906 tot 1918 een geregelde dienst onderhield tussen Tiel, Buren en Culemborg, vandaar de naam TBC-tram. Tussen station en tram zien we een telegraafpaal. Op de achtergrond achter (zo te zien) de trambestuurder de woning van de stationschef. Die was een stukje vanaf het station direct aan het perron gelegen. Op het plein enkele net-geklede mensen, een met fiets en een paard en wagen. Afb. 2 is van een tramkaartje dat aan deze ansicht vastgeplakt is.