Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Tussengracht bij de Binnenpoort te Culemborg, 1943-1953

De Tussengracht, en de Binnenpoort, gezien van de oostzijde. Het water is een nog uit de middeleeuwen daterende gracht, de “Tussengracht”. De foto is na de restauratie (1940-1943) genomen, op de poort is de trans weer te zien. Op de trans linksboven mogelijk een antenne o.i.d. voor militaire doeleinden. Het huis met de trapgevel is een laat-middeleeuwse woning.