Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Binnenpoort nr. 6 te Culemborg, vóór 1940

Het hoekhuis stamt uit de 16e eeuw, op de hoek zijn restanten te zien van de 17e eeuwse voorpoort. Links zien we nog een stukje van de Binnenpoort, vóór de restauratie in 1940-43. Enkele dames, van wie één met een fiets, gaan richting de Binnenpoort, rechts twee kleine kinderen voor een huis met een bord “Seizoen”.