Collectie Gelderland

gedachtenisprent geassocieerd met H. Missie, parochiekerk H. Barbara, Culemborg 11-21 oktober 1919

Gedachtenisprent in meerkleurendruk ter gedachtenis aan de H. Missie gegeven door de Eerw. Paters Capucijnen Bonifatius, Arsenius, Josaphat en Germanus in de parochiekerk H. Barbara, Culemborg 11-21 oktober 1919.