Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Binnenpoort te Culemborg, vóór 1940

De Binnenpoort, gezien vanaf de Varkensmarkt. De poort is in de 14e eeuw opgetrokken als “Lanxmeerse poort”. In 1557 is, tijdens de regering van Floris I, de poort vanaf de waterlijst verhoogd en voorzien van dak met klok, bekroond met een klein torentje met ui-vormige spits waarop een kruis en windvaan met wapen van Culemborg, deels zichtbaar. De boog van de poort is rond. De poort is verbreed i.v.m. het verkeer. Oorspronkelijk had de doorgang de vorm van een spitsboog en was de toren bekroond met een trans. Tijdens de restauratie in 1940-1943 zijn deze gotische elementen weer hersteld. Op de achtergrond is de Markt te zien. Links vooraan zien we een handkar. Op de borden boven de poort staat: Automobielen motorrijwielen langzaam rijden, en daaronder: stapvoets rijden. Een groepje mensen poseert geduldig voor de fotograaf.