Collectie Gelderland

houten sigarendoos Drommedaris met portret van Jan van Riebeeck, vervaardigd tussen 1920 en 1955

op het deksel portret van Jan van Riebeeck; zijn schip de Drommedaris en banderolle met tekst: Drommedaris