Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de opening van de stoomtram te Buren en Tiel 1906

Opening van de nieuwe stoomtramverbinding tussen Tiel, Buren en Culemborg op 17 november 1906. Links te Buren, rechts in Tiel.